Every Learning Counts! + Svako učenje se računa!

Srpanj 2014

Obuka – toplinska obrada

Obuka – toplinska obrada
Heat treatment training
Modul: Konvencionalni procesi toplinske obrade
Module: Conventional processes of heat treatment
15.-17.04.2014.

Obuka – toplinska obrada

Obuka – toplinska obrada / Heat treatment training:
Modul: Termodifuzijski procesi toplinske obrade
Module: Thermo-diffusion processes of heat treatment
7., 8. i 14.04.2014.

Obuka predavača

Obuka predavača 3.-14.3.2014.

Strojarski izazov

Strojarski izazov – predstavljanje projekta 08.05.2014.

Strateški ciljevi razvoja obrade metala u Brodsko – posavskoj županiji u svjetlu ESF 16

Radionica – Strateški ciljevi razvoja obrade metala u Brodsko – posavskoj županiji u svjetlu ESF 16., 17., 18. i 20. lipnja 2014.

Studijsko putovanje: Češka

Studijsko putovanje: Češka, 24.-29.3.2014.

3. sastanak


Dnevni red